Equine CVM

Hoe er mee om te gaan binnen de fokkerij

Zolang er geen genetische test beschikbaar is, zullen we het moeten doen met de informatie die beschikbaar is over de voorouders. Deze informatie kan bijvoorbeeld het bestuderen van skeletten in musea zijn. Er staan wereldwijd skeletten van hengsten ten toon gesteld die veel invloed hebben gehad binnen de fokkerij. Daarnaast zien we bepaalde bloedlijnen ook vaker terug in de afstamming van paarden met ECVM dan in paarden zonder ECVM.  Als men de kans op ECVM wil verkleinen bij het fokken, dan is het dus verstandig in ieder geval niet in te telen op deze lijnen. Door onderzoek is aangetoond dat in verschillende volbloed lijnen ECVM al generaties voorkomt. Doordat het huidige sportpaard uit een hoog percentage volbloed bestaat zien we het terug in de paarden van nu. Zeker nu veel oude volbloed lijnen waarvan bekend is dat ze met ECVM belast waren bij een individueel paard in meervoud voor komen in de afstamming.

Als we een combinatie willen maken dan kijken we niet alleen naar de ouders zelf, maar ook naar de voorouders tot 9 of 10 generaties terug. Soms leidt dit tot verhelderende inzichten, omdat bepaalde bloedlijnen dan erg vaak voorkomen in een bepaald dier.

Door te kijken naar deze bloedlijnen, in combinatie met het percentage inteelt, én op welke lijnen is in geteeld, kan men pogen de kans op ECVM bij het veulen te verkleinen. LET OP: de kans kan nooit volledig uit gesloten worden op deze manier.

Doordat we in de praktijk ondervonden hebben dat ouder dieren zonder röntgenologische kenmerken van ECVM laten zien toch nakomelingen te produceren die wel ECVM hebben is de kans erg groot dat het gen als drager onzichtbaar vererfd.  Daarom is het van belang dat er goed gekeken wordt dat er geen verdachte voorouders zich weer kruisen.

Dankzij de samenwerkingen en de medewerking van vele fokkers en paarden eigenaren is er een database ontstaan van bloedlijnen. Door deze database kunnen we met fokkers meedenken om de kans op ECVM te verkleinen. 

Wat kunnen we berekenen

*Er zijn verschillende bloedlijnen waar we ECVM veel in voor zien komen en bloedlijnen waar het minder in voorkomt. Hier zal de database meer duidelijkheid geven in de analyse.

*Het percentage inteelt geeft ook informatie. We zien als de inteelt hoog is er meer kans is op erfelijke afwijkingen en dus ook op ECVM. Bij een inteelt berekening zullen bepaalde voorouders weer bij elkaar komen. Dit kan goede maar ook slechte eigenschappen met zich meebrengen. Welke voorouders er weer bij elkaar komen is dan ook van groot belang om te bekijken wanneer er naar een passende combinatie gezocht wordt.

*Niet alleen de inteelt van het paard zelf, maar ook van de ouders zal bekeken worden. Door bijvoorbeeld outcross kan de inteelt 0% zijn, maar kunnen beide ouders nog wel belast zijn met inteelt.

Wij adviseren voor een berekening een keuze te maken van 5 hengsten waarmee u de merrie gedekt zou willen hebben. Hiervan zal dan een fictieve aanparing gemaakt worden met de merrie en gekeken worden hoe deze bij elkaar komt. 

Het inteelt percentage zal berekend worden en er zal gekeken worden welke voorouder in 9 generaties weer bij elkaar komen. Met deze berekening kan er een meer overwogen beslissing genomen worden en zal er sowieso geadviseerd worden om zo een groot mogelijke genenpoel te behouden. 

disclaimer: het fokadvies is gebaseerd op eigen ervaring en verzamelde informatie. Aan het fokadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een benadering waarop wij denken dat de kans op het overerven van ECVM verkleind wordt. Deze kans is zeker niet nul! U kunt dus nog steeds een veulen met ECVM fokken. Ook zult U in de fokkerij natuurlijk ook andere eigenschappen dan ECVM laten mee wegen in het maken van de juiste combinatie.

Equinecvm - ECVM fokkerij
Equinecvm - ECVM fokkerij
nl_NL_formalDutch
Scroll to Top