De vormvariaties die EquineCVM (Equine Complex Vertebral Malformation) genoemd worden zijn al langer bekend. In het verleden werden deze louter gezien als vormvariaties zonder enige klinische betekenis. Echter zijn er inmiddels wetenschappelijke studies die wel klinische relevantie aan tonen.

Doordat we dit onderwerp in veel aspecten van onze dagelijkse praktijken tegen komen (o.a. orthopedie, sportpaardenbegeleiding, manuele therapie, tandheelkunde, fokkerij), heeft dit onderwerp al vele jaren onze interesse en doen we hier veel onderzoek naar. 

  • Zo hebben we een protocol opgesteld hoe de diagnose röntgenologisch goed te stellen (ook met mobiele apparatuur).
  • Naast beeldvorming en klinisch onderzoek hebben we ook meerdere dissecties verricht om de precieze anatomie te bestuderen.
  • Door screening van fokkerijen hebben we ook meer data verzameld betreffende familie-banden en waarschijnlijkheid van erfelijkheid.
  • Verschillende (internationale) stamboeken hebben ons uitgenodigd hen voor te lichten wat betreft onze bevindingen. Momenteel nemen nu ook meerdere stamboeken serieuze stappen zich verder te verdiepen in dit onderwerp. 

Wie gaat zoeken op internet kan heel veel zin en onzin over dit onderwerp vinden. Helaas betreft het vaak ‘meningen’, en veel mensen zijn geneigd het te bagatelliseren, of juist te dramatiseren.

Wij willen juist data en informatie verzamelen zodat we steeds meer écht te weten komen over dit onderwerp met als doel:

  • een realistische kijk op dit onderwerp
  • management voor paarden met ECVM optimaliseren
  • stimuleren van een zo gezond mogelijke fokkerij

Op deze site delen we de kennis en ervaring die we tot nu toe hebben op gedaan omtrent ECVM. Niet al deze informatie is (reeds) wetenschappelijk bewezen. Echter om het voortschrijdend inzicht in de gehele paardenwereld te stimuleren denken wij dat het goed is dat we dergelijke informatie delen. Hierdoor kunnen we gezamenlijk (als paardenwereld) meer bewustzijn creëren en het snelst groeien in inzichten betreft dit onderwerp.

-Er kunnen aan deze site, en alle informatie die er op staat,  geen rechten ontleend worden.-

nl_NL_formalDutch
Scroll to Top